تاریخ انتشار:92/9/18 - 14:40
شماره مطلب:1392918
دكتر علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه دو :

بهسازي و ساماندهي نيروي انساني مهمترين استراتژي ما در سال 93

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، دكتر علي اصغر فاني وزير آموزش و پرورش در برنامه گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 سيماي جمهوري اسلامي ايران كه ساعت 45/22 روز پنجشنبه 14 آذرماه پخش گرديد، با اشاره به چهار اولويت بهسازي و ساماندهي نيروي انساني، توسعه مشاركت آحاد جامعه در برنامه ريزي، مديريت بر منابع مالي آموزش و پرورش و توسعه مديريت آموزشگاهي، بهسازي و ساماندهي نيروي انساني را از مهمترين الويت هاي اين وزارتخانه در سال 93برشمرد و اضافه نمود : كميته هايي در اين رابطه فعال شده و سرگرم برنامه ريزي هستند.

وي با اشاره به ضرورت مشاركت همه دستگاه ها و آحاد مردم در آموزش و پرورش افزود: امكانات وزارت آموزش و پرورش براي تعليم و تربيت مطلوب بيش از 12 ميليون و سيصد هزار دانش آموز كافي نيست و در اين راه همه دستگاه ها، نهاد ها و معلمين، دانش آموزان و اولياي محترم آنان بايد با مشاركت فعال خود به آموزش و پرورش كمك كنند كه بخشي از اين مشاركت ها در قالب اقدامات خير انديشان خيرين مدرسه ساز متجلي است و جا دارد در اينجا از همه آن بزرگواران تشكر و قدر داني نمايم .

دكتر فاني در ادامه افزود : ما اعتقاد داريم همين بودجه تخصيص يافته چنانچه به نحو احسن مديريت شود و بر اساس سرانه دانش آموزان توزيع گردد، بهره وري آن افزايش مي يابد.

وي با اشاره به اولويت چهارم ( توسعه مديريت آموزشگاهي) افزود: مديران توانمند و با انگيزه چنانچه از اختيارات لازم نيز برخوردار باشند يقينا بهتر انجام وظيفه خواهند كرد .

وزير آموزش و پرورش در پاسخ به سئوال مجري كه پرسيده بود؛ در اين مدت 100 روزه چه كارهايي انجام شده است ؟ گفت : آموزش و پرورش گسترده ترين و پر مخاطب ترين وزارتخانه است، شما درب هرخانه اي را بزنيد قطعا يكي دونفر مرتبط با آموزش و پرورش در آن خواهيد يافت كه يا معلم است و يا دانش آموز در مدرسه دارد. لذا مي توان گفت آموزش و پرورش بزرگترين فصل مشترك حاكميت و جامعه است و به عبارت ديگر آموزش و پرورش آئينه تمام نماي كشور است.

وي افزود از 27 مرداد ماه 92 كه حكم سرپرستي اين وزارتخانه را از آقاي دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري محترم دولت اعتدال، تدبير و اميد دريافت كردم، اولين اولويت را بازگشايي با شكوه مدارس قرار دادم كه بحمدالله با همكاري همه فرهنگيان و كمك هاي دولت به بهترين وجه انجام گرفت و ارزيابي هاي انجام شده حاكي از آن است كه اين مراسم در استان ها و مناطق، بهتر از سال هاي گذشته برگزار شده است .

دكتر فاني اضافه كرد از ديگر اقدامات ما در اين مدت راه اندازي كميته هايي به منظور شناسايي و احصاء مسائل و مشكلات آموزش و پرورش بوده است كه اين كميته ها بيش از 750 مساله را احصاء، طبقه بندي و اولويت بندي كرده اند و برنامه تقديم شده به مجلس شوراي اسلامي نتايج حاصل از اين آسيب شناسي بوده است و حال اگر بخواهيم با تدبير عمل كنيم بايد از ميان اين 750 مساله چند مساله را برگزينيم، كه ما با بازخوردهايي كه از استان ها و مناطق دريافت كرديم، چهار اولويتي را كه قبلا به آن اشاره كرده ام براي سال 93 برگزيده ايم.

وي با اشاره به اركان شش گانه آموزش و پرورش يعني مديريت، معلم، مقررات و آئين نامه ها، فضا، تجهيزات و بودجه افزود : از همه مهمتر نقش معلم است و معلم نقش كليدي دارد زيرا معلم با حركاتش، سكناتش، خنده اش، اخمش، لطفش الگوي رفتاري به دانش آموزان ارائه و آنان را هدايت مي كند. لذا اگر تربيت را ايجاد رفتار مطلوب و پايدار در مخاطب تعريف كنيم ، معلم نقش كليدي در آن دارد و اگر انتظار داريم فرزندان ما درست تربيت شوند و نيروي انساني خوب تربيت كنيم بايد به معلم و جايگاه او توجه شود . يعني امنيت فرهنگي را جايگزين فرهنگ امنيتي كنيم . بايد شرايطي فراهم كنيم تا معلم حرف خود را بزند، برنامه ها را نقد كند و بداند در برنامه ريزي ها نقش دارد .

وزير آموزش و پرورش در خصوص سند تحول و تاليف كتب درسي نيز گفت: سند تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش به عنوان يك سند بالادستي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي بوده و ما خود را مكلف به اجراي آن مي دانيم . بعلاوه اين سند جامع همه اسناد بالادستي بوده و يك فرصت تلقي مي شود كه در اختيار آموزش و پرورش قرار گرفته است در عين حال جهت اجراي كامل نياز به نقشه راه ، ساز و كار و زيرساخت هاي لازم دارد كه بايد آماده كرد. بايد اضافه كنم اين سند داراي اجزاي فراواني است كه 3-3-6 تنها يك جزء ساختاري از آن است و تعجيل در اجراي آن بدون آماده سازي زير ساخت هاي لازم، سبب بروز مشكلات فراوان از جمله تامين معلم متخصص، فضا، محتوا و تجهيزات زيرساختي گرديده است.

وي افزود: اما در خصوص كتب بايد بگويم؛ متاسفانه كتاب هاي جديد با عجله تاليف شده و به همين دليل خالي از اشكال نيست . كتاب بايد مبتني بر اهداف تعليم و تربيت باشد و اهداف در دوره ابتدايي 5 ساله بوده و مشخص نيست كتاب هاي ششم با چه هدفي تدوين شده است به هر حال كار آغاز شده و ناچار بايد در حركت نسبت به اصلاح و بهبود آن اقدام گردد.

دكتر فاني در ادامه از تشكيل جلسات كارشناسي با حضور كارشناسان دوره ابتدايي، متوسطه ، پرورشي و فرهنگي خبر داد كه در اين جلسات عمده ترين مسائل و مشكلات و چالش هاي پيش رو مورد بررسي قرار گرفته و راه كارهايي براي حل آن ارائه مي گردد .

وي اضافه كرد: تيمي براي بررسي نحوه استفاده از تعطيلي پنجشنبه ها با استفاده از روش هاي علمي و كار كارشناسي ماموريت يافته اند تا پس از مطالعات كافي نتايج آن را در خصوص چگونگي بهره مندي بهينه از اين فرصت تهيه و براي تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه نمايند.

دكتر فاني با اشاره به تحقيقات ميداني انجام شده در سال 78 تحت عنوان« مديريت آموزشگاهي با رويكرد مدرسه محوري» اضافه كرد : گرچه ادارات آموزش و پرورش ، رئيس منطقه و مدرسه داريم ولي بايد بپذيريم كه محور اصلي مدرسه است و همه چيز بايد در خدمت مدرسه و دانش آموزان باشد. زيرا محور تربيت و محور توسعه پايدار كشور است . لذا نقش مدير نيز بسيار حائز اهميت است و بايد از مديران متخصص و با تجربه استفاده كرد كه بتوانند مشكلات مدرسه را چه به لحاظ نيروي انساني، چه به لحاظ امور مالي و چه به لحاظ تجهيزات به خوبي سامان دهند . به همين دليل دفتر بهبود مديريت و بانك مديران را راه اندازي كرديم تا انشاالله پس از 4 سال شاهد تربيت مديراني متخصص، متعهد و كارآمد باشيم.

وي افزود همچنين اتاق هاي فكري را با استفاده از افراد توانمند و با تجربه طراحي كرديم تا با بررسي و تحليل مسائل و مشكلات حوزه هاي مختلف و بهره گيري از نظرات متخصصان و صاحب نظران حوزوي و دانشگاهي راه حل هاي مناسب ارائه نمايند . در واقع در كنار سازمان رسمي آموزش و پرورش يك سازمان غير رسمي ايجاد شده تا حاصل مطالعات علمي و تجربي خود را به سازمان رسمي انتقال داده و آن را در حل مشكلات ياري نمايد.

وزير آموزش و پرورش در خصوص دريافت حق ثبت نام بيشتر از تعرفه برخي مدارس غير دولتي نيز گفت: همانطور كه بارها اعلام كرده ام امر خطير تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان اين مرز و بوم تنها از عهده وزارت آموزش و پرورش برنمي آيد و همه دستگاه ها، نهاد ها و اولياي محترم دانش آموزان بايد در اين امرخطير آموزش و پرورش را ياري نمايند. هم اكنون دولت بطور ميانگين براي هر دانش آموز سالانه يك ميليون و سيصد تا يك ميليون و چهارصد هزار تومان هزينه مي كند البته اين غير از هزينه هاي سرمايه اي است. در ابتداي شروع خدمتم اين توفيق را داشته ام تا با مساعدت دولت محترم 50ميليارد تومان اعتبار را بين مدارس توزيع نمايم . البته مدارس غير دولتي در راستاي مصوبات قانوني و براي كمك به دولت ايجاد شده اند و برخي مدارس پول اضافي را براي كار اضافي و خدماتي كه ارائه مي نمايند به ويژه كلاس هاي تقويتي و جبراني و اردوهاي علمي، سياحتي و زيارتي با تصويب انجمن اولياء و مربيان و يا هيات امناء مدرسه مطالبه مي كنند و اين بدان معنا نيست كه هيچ تخلفي صورت نمي گيرد . در عين حال هرگونه تخلف در صورت دريافت گزارش و شكايت قابل پيگيري و برخورد است .

افزودن نظر جدید

کد امنیتی
کد امنیتی برای جلوگیری از ارسال اسپم می باشد.
Image CAPTCHA
لطفا کاراکترهای تصویر را در کادر بالا وارد نمایید.

پیوندهای تصویری